مهدی جلالی

مهدی جلالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgastrolith٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٦سنگ هایی که نقش دندان را ایفا می کنند. ( برخی از حیوانات مانند پرندگان و خزندگان امکان جویدن غذا ندارند و غذا را می بلعند. به همین دلیل برای اینکه ... گزارش
0 | 0
dormancy١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٣حالت ولو و بیحال ( مثل زمانی که دمای هوا خیلی بالاست و انسان یا حیوان توان انجام کاری را ندارد. )گزارش
0 | 0
indoors١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٠داخلی ، درون فضای بسته به عنوان مثال دامداران یا کشاورزان شروع به پرورش گاوهایشان در طویله کردند ( به جای اینکه آنها را برای تغذیه و چرا به دشت و مر ... گزارش
5 | 0
quart١٤:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٩یکی از واحد های اندازه گیری حجم در مقیاس انگلیسی برابر یک چهارم گالنگزارش
5 | 1
ragwort١٦:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٠١� ( گیاه شناسی ) زلف پیر گیاهی بنام شیخ�الربیعگزارش
0 | 0
combinatorial١٩:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/٢١ریاضی : ترکیبیاتگزارش
0 | 0
final draft١٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٨a final version of something ( such as a document ) usually after a lot of editing and rewritingگزارش
2 | 0
paradox١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٨تناقضگزارش
14 | 0
colubird١٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٨نوعی مار سمی خطرناکگزارش
0 | 0
undergrad١٨:٣٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٧( خودمانی ) دانشجوی کارشناسیگزارش
12 | 0
aristarchus١٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩آریستارخوس�ستاره شناس�و�ریاضی دان�یونانی�برجسته دریونان باستان�بود وی خورشید را به جای زمین، مرکز دنیا می پنداشتگزارش
2 | 0
meteoric water٢١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨آب جاری بر سطح زمینگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهfall due١٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٧
• The rent falls due today.
امروز موعد پرداخت اجاره است.
0 | 0