مهان علوی

مهان علوی

فهرست جمله های ترجمه شدهsensible١١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٨
• That seems to be a sensible idea.
به نظر می رسد که فکر عاقلانه ای هست
2 | 0