مسعود نژادحاجی

مسعود نژادحاجی کارشناس ارشد حقوق خصوصی
وکیل پایه یک دادگستری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهچاپ اولین اسکناس١٨:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦چاپ اولین اسکناس سال چاپ: ۱۲۶۸ شمسی در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۶۸ خورشیدی نشر اسکناس به طور انحصاری به بانک شاهنشاهی که توسط انگلست ... گزارش
0 | 0
برات جبران میکنم١٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣I'll make it up to youگزارش
2 | 0
علی اباد هم شهر شده٢٢:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٨ضرب المثل علی آباد هم شهر شده هر گاه بخواهند کسی را از لحاظ مقام و فضل و ثروت و جز اینها تحقیر یا تخفیف کنند از باب تعریض و کنایه به عبارت مثلی بالا ... گزارش
0 | 0
ملوان زبل١٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٤‍ملوان زبل� یا�پاپ آی� ( به�انگلیسی:�Popeye، به معنی چشم برجسته ) یک شخصیت�پویانمایی�و�داستان مصوراست که توسط�الزی کریسلر سگار�خلق شده است. شخصیت ... گزارش
2 | 0
باج سبیل١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٣Protection moneyگزارش
2 | 0
bow and arrow١٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٢١In the achaemenid era, Iranian soldiers were armed bow and arrow در عصر هخامنشی سربازان ایرانی به تیر و کمان مسلح بودند.گزارش
2 | 0
exorable١٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/٢١Majority of Iranian people are exorabl عمده افراد ایرانی دل رحم هستند.گزارش
7 | 1
فردا را کسی ندیده١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠١/٢١داستان ضرب المثل فردا را کسی ندیده است سال ها پیش مردی چوپان با خانواده اش زندگی می کرد که وضع اقتصادی خوبی نداشتند. روزی از روزها همسر مرد به او ... گزارش
0 | 0
سردار مریم بختیاری٠٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٠سردار مریم بختیاری از زنان مبارز عصر مشروطیت بود. او یکی از مشوقین اصلی سردار اسعد بختیاری برای فتح تهران محسوب میشد و همواره بعنوان شخصیتى ضداستعمار ... گزارش
0 | 0
نه سیخ بسوزه نه کباب٠٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٠نه سیخ بسوزه نه کباب داستان ضرب المثل شجاع السلطنه، پسر فتحعلی شاه، حاکم کرمان بود. اسم کوچکش حسنعلی میرزا بود. او در کرمان تجربه کرده بود و متوجه ... گزارش
2 | 0
زبونم بند اومده٠٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٠I'm speechlessگزارش
7 | 0
به همین خیال باش٠٠:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٠Dream onگزارش
5 | 0
خوش تیپ شدی٠٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٠You look sharpگزارش
7 | 0
دلشوره دارم١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/١٧I have ants in my pantsگزارش
0 | 0
جرم غیر قابل گذشت١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/١٧ارتکاب جرم تحت هر شرایطی به حیثیت عمومی جامعه خدشه وارد کرده و متضرر از وقوع هر جرمی نظام اجتماعی هر کشور می باشد که دادستان به عنوان وکیل قانونی هر ... گزارش
0 | 0
جرم قابل گذشت١٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٧گاه قانونگذار با توجه به خفیف بودن جنبه عمومی جرم و در راستای حفظ منافع بزه دیده از ارتکاب جرم تعقیب و رسیدگی و اجرای حکم محکومیت را منوط به اقدام قا ... گزارش
0 | 0
حمله شیمیائی١٥:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/١٧Gas attackگزارش
0 | 0
دستم بنده١٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/١٧I'm tied upگزارش
9 | 1
رسیدن بخیر١٣:٣١ - ١٣٩٩/٠١/١٧Welcome backگزارش
0 | 0
خدا از سر تقصیرات ما بگذره١٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/١٧Lord bless usگزارش
0 | 0
جا خوردم٠٠:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١٧I was taken abackگزارش
7 | 1
چهار چشمی مراقبم٢٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/١٦I'm all earsگزارش
0 | 0
داره با دمش گردو میشکنه٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/١٦He is feeling on top of the worldگزارش
0 | 0
انسان جایز الخطاست٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/١٦Error is humanگزارش
2 | 0
خدا به دادمون برسه٢٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/١٦Christ sakeگزارش
0 | 0
راحت باش٢٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/١٦!Shoot the breezeگزارش
2 | 1
برو سر اصل مطلب٢٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/١٦Go the pointگزارش
2 | 0
گیرنده٢٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٦!Don't pick on meگزارش
2 | 0
مشکوک میزنی٢٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/١٦You look fishyگزارش
12 | 0
باد اورده را باد می برد٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/١٦واقعه تاریخی ضرب المثل باد آورده را باد می برد قرن ها پیش، ابتدا درگیری بین ارتش روم و ایران صورت گرفت و در این درگیری پدر زن خسرو پرویز ( خسرو پرو ... گزارش
5 | 1
اهل بخیه هست٢٣:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١٦ضرب المثل اهل بخیه هست در گذشته پالان دوزی پیر در شهری زندگی می کرد. وی بسیار کار می کرد اما نمی توانست پول زیادی به دست آورد و از این بابت غمگین ... گزارش
0 | 0
حکم رشد٢١:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/١٥حکم رشد از جمله اشخاصی که فاقد اهلیت اجرای حقوق مکتسبه خویش بوده و در اصطلاح حقوقی در زمره محجورین هستند؛ با بذل توجه به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص ... گزارش
2 | 0
اعتراض ثالث اجرایی٢٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/١٥اعتراض ثالث اجرایی وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ( به موجب قرار تامین خواسته و یا در مرحله اجرای حک ... گزارش
2 | 0
وکالت در دادرسی١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/١٥وکالت در دادرسی مفهومی خاص از عنوان وکالت در دعاوی می باشد که در کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی و کمیسیون های رافع اختلافات افراد و نهاد های دولتی و نی ... گزارش
5 | 0