منو
مَعصومه عَفراوی

مَعصومه عَفراوی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٤٧,٦٧١
لایک
٤,٧٨٥
لایک
دیس‌لایک
٨٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٨٠
رتبه کل
درباره‌ی من:

Born on September 21st, 1987

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٧,٦٧١
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٠
لایک
لایک
٤,٧٨٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٨

مواجهه، در معرض قرارگرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٧

روانشناسی عصب شناختی، عصب روانشناختی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٦

استدلال، دلیل آوردن، گواه آوری، دلیل، برهان

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٥

مربوط به حساب، محاسباتی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٤

اجبار، فشار، محدودیت، توقیف، قید، مانع یک نوع تحمیل کننده به سیستم است و موضوعاتی که باید به گونه ای صحیح در سیستم نگهداری شوند را نشان می دهد. د ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.