دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٥٩٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٨٤
لایک
لایک
٤٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
١

هوشمند ( در خصوص وسایل الکترونیک که مبتنی بر آخرین دستاورد های تحقیق و توسعه کدگذاری، دیجیتالی ) باشد.

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه

شربت ( شکلی از عرضه دارو )

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٣

پیش نیاز

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٠

تارهای صوتی در حنجره قسمتی مهم در ساز و کار گفتار و تنفس انسان

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٢

پرده های صوتی قسمتی از حنجره که در شکل یافتن اصوات و آواها اثر دارد

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.