منو
مسعود.ه.ز

مسعود.ه.ز

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٤,٣١٤
لایک
٤٦٦
لایک
دیس‌لایک
١٧٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٣٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٣١٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٣٣
لایک
لایک
٤٦٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

طفیلی اجتماع - کسی که در چرخه تولید مستقیم بی نقش است ولی فرهنگش ملغمه از فرهنگ متحجر گذشته و ریزه خواری شکم پرستانه . . است

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

مقطع زمانی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

خطیب بدون مدعی - گوینده وسخنگوی بدون رقیب - گوینده و سخنور یکه تاز

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

گروه نوازنده - عمدتا ابزار و آلات موسیقیایی غیرزهی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

آلیاژ

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.