برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسعود.ه.ز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وقتی بین ردیف دندان اصلی مثلآ دو دندان فرسوده شده و ریشه های آن خارج شده یک قالب به شکل دو دندان طرفین و دو تا برای دو دندان فرسوده متصل قالب گرفته ... ١٣٩٩/١١/١١
|

2 پاداشی که در ازای تولید بیشتر در زمان مقرر به کارگر تعلق بگیرد ١٣٩٩/١١/٠٢
|

3 متد و اسلوب استفاده از ده انگشت دو دست در نواختن گیتار-مهارت بهترین روش انگشت گذاری روی فرتبرد(دسته فواصل) گیتار ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

4 نوعی غذا از حیث اندازه کوچک به ابعاد یک لقمه و بیشتر کوچکتر از آن- در مهمانی های کثیر الدعوه برای سهولت و امکان متنوع بودن سفره آرایی می شود.مثال سن ... ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

5 سیم سه گانه بالایی(4،5،6)مولدمطبوع ترین صدای بم گیتار با تلفظ رایج بیسbase ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

6 سه سیم(4،5،6)بم گیتار)(bass)اصطلاح بیس ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

7 ایجاد افکت صدا(در موسیقی)حین تقویت آن ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

8 گام موسیقی(معمولا فرد است.صدای هفت کلید آن) اکتاو میانی پیانو ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

9 شامل دو نیم پرده(half step)،-پرده(گام موسیقی) ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

10 نیم پرده،فاصله دو نت در گام کروماتیک یا فواصل نت سوم و چهارم و نت هفتم و هشتم در گام دو ماژور(یا نتی که فرکانس آن در وسط بازه نزولی یا صعودی فرکانسدو ... ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

11 درون ریز(Endocrine) ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

12 عناصر شیمی(درترکیب)وقتی آمادگی واکنش شیمیایی دارند ١٣٩٨/١٢/١٩
|

13 یکی از چیزهای(اقلام) هفتگانه سفره هفت سین مخصوص تحویل سال است که در ماه اسفند دانه یکی از حبوبات را برای جوانه زدن آماده می کنند و سبز شده آن تا سیزد ... ١٣٩٨/١٢/١٦
|

14 (امر وزه)"احزاب لیبرال ممکن است بسته به
مکانشان(موقعیت صف بندی احزاب)میانه، میانه گرایی،یا راست میانه باشند(ویکی پدیا ذیل لیبرال)".زمینه تاریخی آن ...
١٣٩٨/١٢/١٤
|

15 انرژی خالی(تقریبا بی خاصیت و ارزش غذایی) ١٣٩٨/١٢/١٣
|

16 شکر اینورت-قند اینورت(اصطلاح رایج)ساکارز ١٣٩٨/١٢/١٣
|

17 "از قند و شکر در کتاب های تغذیه قدیمی باعنوان �انرژی خالی� یاد شده است یعنی این مواد هیچ خاصیتی ندارند جز اینکه انرژی اضافه وارد بدن کنند"(تبیان ذیل ... ١٣٩٨/١٢/١٣
|

18 آب سالم که حداقل ناخالصی و آلودگی ممکن را داشته باشد.بر اساس اطلاع رسانی های 20-2019 سازمان ملل دو میلیارد از جمعیت دنیا از دسترسی به آن محروم هستند ١٣٩٨/١٢/١١
|

19 آب مجازی(اصطلاح رایج).میزان کار انجام شده یا انرژی مصروف از ابتدای نزول باران تا پایان بعمل آمدن آن کالا برحسب لیتر آب.بیشتر برای نشان دادن و بیان ار ... ١٣٩٨/١٢/١١
|

20 مصمم(کسی که تصمیم انجام کاری دارد) ١٣٩٨/١٢/١٠
|

21 کارگر یدی: کار یدی اصطلاح رایج رساننده کار با توان عضو دست است و بنابر این کارگر یدی عمدتا کار محوله را با عضوی(دست) به انجام می رساند.وجه دیگر کار، ... ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

22 موظفی شهروندی خدمت نظام(اوایل)دوره پهلوی ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

23 اصطلاح معرف(ضرب)سازهای پوستی کوبه ای آفریقا(هسته اولیه جاز):..به استناد شواهد کتبی مدلل می گردد که تام تام هایی شبیه تام تام های آفریقا بصورت تغییر ش ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

24 سبب انجام ندادن کاری را مهیا کردن،سلب انگیزه ١٣٩٨/١٢/٠١
|

25 شوق کاری را برانگیختن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

26 تجزیه و ترکیب ١٣٩٨/١٢/٠١
|

27 یک جمله موسیقی از نت زیر به بم(یا از بم به زیر) و بر عکس که حاصل آهنگ موزن باشد چیزی که در قطعات مو سیقی محور پیرایش اثر است- آهنگ ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

28 سیر شناختی با عزیمت از عینت آن به کمک مفاهیم، استعارات و ایهامات ذهن وگمان ١٣٩٨/١١/٢٩
|

29 Kindly yoursنامه نگاری:در آ خر نوشته نامه بجای خداحافظی برابر معنای دوستدارت(یا دوست دار تو) ١٣٩٨/١١/٢٩
|

30 مکاتبات آخر مکتوب نامه معادل دوستدار یا دوست دار تو ١٣٩٨/١١/٢٩
|

31 (نظریه،تئوری)در نیمه دوم قرن بیستم در جرائد مصطلح شده بود. به عنوان مفهوم القایی استفاده دارد.اتفاقی و یا رویدادی که گاهی(و یا در برنامه ریزی خاصی)من ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

32 مرامنامه،قطعنامه ١٣٩٨/١١/٢٥
|

33 حجاب مستور،پرده ناپیدا،ابهامات،ناشناخته ها،دست نیافتنی ها ١٣٩٨/١١/٢٤
|

34 بافت زمینه ١٣٩٨/١١/١٧
|

35 بگو و مگو-یکی به دو-مشاجره لفظی ١٣٩٨/١١/١٦
|

36 اصالت ایده(فکر،اندیشه،ذهن و تصور است) به عین نقش درجه دوم میدهد و به باور های فرهنگی و مذهبی اولویت میدهد.چون در کارزار رویارویی فلسفی رقیب منسجم(در ... ١٣٩٨/١١/١٥
|

37 (..هر گاه بر اثر تکرار و ممارست در نفس رسوخ یابد و بطئی الزوال شود و ملکه و عادت و خلق می گردد،...ملکه شدن:در یاد ماندن،....)فرهنگ دهخدا ١٣٩٨/١١/١٤
|

38 Mind replacement ١٣٩٨/١١/١٣
|

39 صفات پسندیده،خصائل نیکو،اخلاق متعالی ١٣٩٨/١١/١٣
|

40 بر ذهن نقش بستن مثل حک شدن ١٣٩٨/١١/١٣
|

41 مضمون فکری ١٣٩٨/١١/٠٤
|

42 مرحله ايی از روند ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد(شیمیایی و دارویی) ١٣٩٨/١١/٠٣
|

43 برق متناوب(Alternating Currentg)جریانی که یکسره مستقیم و پیوسته نیست.مقدار آن کم و زیاد(از یک حداکثر به حداقل) نوسان می کند.به میزان تواتر که یک مشخ ... ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

44 راه فکری مشخص-طریقه-آیین-مسلک-مشرب(فکری)-نظم و دستگاه سنجیده و هماهنگ ودر یک راستای فکری-رویه-آرایش فکری-همچنین اسلوب-مکتب فکری-مدرسه فکری-جهان بینی- ... ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

45 آراستن،آراستگی،چیدمان ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

46 آرایش،آراییدن-آراستگی-چینش ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

47 بارور ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

48 (کنایه از)امید به زندگی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

49 انتقال شفاهی با جزئیات و برای حفظ مستندی به شخص دیگری-نقل ماندگار ١٣٩٨/١٠/١٢
|

50 موسیقی مردم پسند احساسی(زودگذر) و بازاری مثل تصنیف و ترانه ١٣٩٨/١٠/٠٩
|