منو
مسعود.ه.ز

مسعود.ه.ز

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,١١٠
لایک
١١٨
لایک
دیس‌لایک
٣٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٢٧٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,١١٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٢٧٥
لایک
لایک
١١٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

از ارکان و اجزا بعضی شعر و آهنگ های پاپ بعد ازverse& chorus

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

برجسته کردن معنای اصلی از روش منفک کردن معانی الحاقی وپیوسته - ویرایش ( زدودن ) معنای فرعی و نیل به یک مفهوم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

از دید تقسیمات یک محتوای آهنگ پاپ قسمت ثانوی ( بعد از verse ) - بند گردان نظم شعری آهنگ

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

تفصیل - تفصیلات - نوشته مفصل و نسبتاً همه جانبه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

یکا های اندازه گیری سیستم اندازه گیری تعریف شده که به ازای کمیتی ابعاد دیگر در آن سیستم تعریف جداگانه شده است. معمولا محاسبات مهندسی در آن دستگاه ابع ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.