منو
مریم سمیعی

مریم سمیعی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٠١٤
لایک
٢١٤
لایک
دیس‌لایک
٦٣
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٤٠٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠١٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٤٠٧
لایک
لایک
٢١٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٧

شرکت ها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٤

در روانشناسی به معنای برنامه زندگی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

صاحب نام

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

توجیه کردن، ترازبندی کردی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

روی دادن، اتفاق افتادن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.