منو
Mary.k

Mary.k

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
١٨,٠٣٩
لایک
١,٨٢٠
لایک
دیس‌لایک
٣١
دیس‌لایک
رتبه کل
١٩٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨,٠٣٩
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٩٦
لایک
لایک
١,٨٢٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤١

تجربی مستقیم بدون واسطه تجربه ای

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٤٠

فرهنگ تجربه روش مهارت دستاورد ظرفیت دانش

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٣٠

در بعضی متون استعاره از " به بینش رسیدن" "فهمیدن"

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣١

تعریف و تمجید بیش از حد از کسی تحویل گرفتن چاپلوسی خودشیرینی تملق

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٢٧

اصطلاح

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.