دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٨٥٤
لایک
لایک
٥٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

گرمای کم، دمای پایین

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

نوعی بیماری روانی که فرد در آن دچار دوره های شیدایی و افسردگی می شود.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

کات کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

اعدادی که مثبت، منفی و صفر باشند و مخرج آنها عددی جز مثبت یا منفی یک نباشد.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

معادل پارسی: برگک

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She's getting old now, but she's very active.
دیدگاه

داره پیر میشه اما هنوز خیلی فعاله ( مونث )

تاریخ
٢ سال پیش
متن
This world belongs to the energetic.
دیدگاه
٥

این دنیا متعلق به پرانرژی هاست.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Crowds of people awaited the arrival of the celebrities.
دیدگاه
٥

جمعیتی از مردم، منتظر ورود سلبریتی ها ( افراد معروف ) بودند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Crowds of people awaited the arrival of the celebrities.
دیدگاه

جمعیتی از مردم،

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.