برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مارشال مترز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تقریبا معنی همون ساکر رو میده کیر خور ی یا الت مکنده ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|