برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرینت دوپانچی

عسل شیرینی زندگی
مرینت قهرمان پاریس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اگر شما بچه دار شدید و بچتون دختر بود و همچنین سفید هم بود ،توصیه میکنم اسمشو بذارید عسل
صد در صد وقتی بزرگ شه عاشق اسمش میشه و حتما حتما حتما مث ...
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

2 نگار جان یک نفر انرا پرتاب کرده و دیگری �یا طرف مقابل� آن را می گیرد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|