کمیل قیصری

کمیل قیصری کولی آسمان گرد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinfluential٠٩:١٤ - ١٣٩٦/١٠/١٨مهمگزارش
9 | 2
appointment١٥:١٧ - ١٣٩٦/١٠/١٦قرار ملاقاتگزارش
152 | 1
announcement١٥:١٥ - ١٣٩٦/١٠/١٦اعلامیهگزارش
83 | 1
سردره٠٨:٣٥ - ١٣٩٦/٠٧/١١بالا دره - روستایی ست از توابع شهر صیدون در استان خوزستان ، با فاصله ی تقریبی 150 کیلومتر از مرکز استان که شغل اکثر مردم آن دامداری و کشاورزی است. و ... گزارش
2 | 1
میکائیل٢٢:١٢ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢فرشته ی روزی رسان - فرشته ی برکت و باران و یکی از چهار فرشته ی مقرب درگاه ربوبیتگزارش
115 | 1
عزرائیل٢٢:٠٧ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢فرشته ی مرگ و یکی از چهار فرشته مقرب درگاه ربوبیتگزارش
39 | 2
دایانا٢٢:٠٤ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢الهه ی جنگلگزارش
101 | 3
فتحعلی شاه٢١:٥٤ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢فتحعلی شاه یا خان باباخان فرزند جهانسوز شاه و برادرزاده ی آقامحمد خان قاجار و جانشین وی می باشد ، او که قبل از رسیدن به پادشاهی فردی دلیر ، بی باک و ... گزارش
0 | 0
اقامحمدخان قاجار٢١:٣٤ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢آقامحمد خان قاجار پسر ارشد محمدحسن خان اشاقه باش و مؤسس سلسله ی قاجاریه در ایران می باشد ، وی با شکست لطفعلی خان زند آخرین پادشاه زندیه توانست قدرت ر ... گزارش
0 | 0
چین٢١:٢٥ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢سرزمین مرکزی ( چینی )گزارش
9 | 1
ژاپن٢١:٢٤ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢سرزمین خورشید تابانگزارش
64 | 3
کاستاریکا٢١:٢٤ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢ساحل غنی ( اسپانیایی )گزارش
0 | 0
کلمبیا٢١:٢١ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢سرزمین کلمب ( کریستف کلمب ) ( اسپانیایی )گزارش
12 | 1
هاوانا٢١:١٩ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢پایتخت کشور کوباگزارش
5 | 0
کویت٢١:١٨ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢دژ کوچک هندی ( عربی )گزارش
5 | 1
یمن٢١:١٤ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢خوشبختگزارش
12 | 1
دالاسی٢١:١٧ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢پول رایج در کشور گامبیاگزارش
0 | 0
لاری٢١:١٥ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢واحد پول کشور گرجستانگزارش
5 | 0
گرجستان٢١:١٤ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢سرزمین کشاورزان ( یونانی )گزارش
14 | 0
ازبکستان١٨:١٩ - ١٣٩٦/٠٦/٢١سرزمین خودسالارهاگزارش
2 | 0
اتیوپی١٨:٠٨ - ١٣٩٦/٠٦/٢١سرزمین چهره سوختگانگزارش
0 | 1
اتریش١٨:٠٧ - ١٣٩٦/٠٦/٢١شاهنشاهی شرقگزارش
2 | 1
انگولا١٨:٠٦ - ١٣٩٦/٠٦/٢١از وازژه نگولا که لقب فرمانروایان محلی بودگزارش
0 | 0
البانی١٨:٠٤ - ١٣٩٦/٠٦/٢١سرزمین کوه نشینانگزارش
5 | 1
افریقای جنوبی١٨:٠٣ - ١٣٩٦/٠٦/٢١سرزمین بدون سرماگزارش
0 | 1
ارژانتین١٨:٠٢ - ١٣٩٦/٠٦/٢١سرزمین نقره ( اسپانیایی )گزارش
18 | 1
از١٨:٠١ - ١٣٩٦/٠٦/٢١انسان ، مرد ، جوانمردگزارش
0 | 2
کمیل١٧:٥٧ - ١٣٩٦/٠٦/٢١بخشندهگزارش
64 | 1