برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مانی رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وسیله ای است انسان ساز ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

2 تنگ
آبت بریزه توش
خوردنی
بکن توش بگه آه
١٤٠٠/٠٣/١٥
|

3 هژیر بابا دمت گرم این کاره ای والا ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

4 مهدی حسین زاده جانم ای جان ❤️ ١٤٠٠/٠٣/١٢
|

5 امیر محمد تقی زاده بابا دمت گرم داداش این کار ه بودی ما نمیدونستیم ١٤٠٠/٠٣/٠٧
|

6 همه حرفه ای هستید مخصوصا آقای دکتر کیر دراز ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

7 یعنی جانم ای جان ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

8 یعنی جان جانم ای جان ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

9 دارای 2 معنی متفاوت است اولین معنی در اصطلاح بی کسی می‌گویند که خار در کس او رفته دومین معنی به خواهر فردی میگویند یا پسری میگویند که کس میدهد* پای ... ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

10 یعنی جانم ای جان ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

11 به نظر من معنای واژه کسکش یعنی کسی (زن یا دختر جوانی )که به نامحرمان یعنی (مردان و پسران جوان دیگر) روابط جنسی نامشروع �زیاد�برقرار نماید در واقع ک ... ١٤٠٠/٠١/١٧
|

12 به نظر من که نامم مانی رحمانی است این واژه یعنی واژه کونده دارای ۲معنی است :
۱: معنای اول آن فحش است که به دیگران نسبت داده می شود مثال: (کونی،کون ...
١٤٠٠/٠١/١٦
|

13 یعنی زن یا دختر جوانی که با جنس مخالف (مردان) روابط نامشروع برقرار می کنند و آن هم به این دلیل است که در قبال آن پول یا چیزی دریافت می کنند یا همان ت ... ١٣٩٩/١٢/٢٧
|