ملیحه کریمی پناه

ملیحه کریمی پناه ملیحه کریمی پناه ( سایه مهتاب )
دکتری تهران جنوب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاکمند٢١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/٠٣آسیب دیدهگزارش
2 | 0
دروج١٥:٠٨ - ١٣٩٧/٠٢/٠٣دروج ؛دروخش نسوش؛ نسو ؛ دروج نسو ، در آیین مزدیسنا نام دیوی است که بر تنِ مرده می تازد و آن را ناپاک می کند. این دیو هنگامی که در تن کسی حلول می کرد، ... گزارش
37 | 0
چمروش١٢:٥٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٣چمروش ( Chamrosh ) پرنده ایست در اساطیر ایران، که در قله البرز زندگی می کند. او یاری رسان یکی از ایزدهای باستانی به نام �بُرزایزد� است و به دستور ا ... گزارش
0 | 0
گئوکرن١٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٣سایه مهتاب✒: گئوکرن�یا�گائوکرن�یا�گائوکرنا، که همان هوم سفید است و در�افسانه های�فارسی زبان ، �ایرانی و اسطوره ای با نام�گئوکرن توانا�نیز خوانده می ش ... گزارش
5 | 0
اتشکده کرکوی٠٤:١٣ - ١٣٩٧/٠١/٢٧کرکوی . [ ک َ ] ( اِخ ) ( آتش . . . ) آتش کرکویه . آتشگاهی بوده است در سیستان و معبد جای گرشاسب که مردمان به امید برکات آنجا می شدند و دعا می کردند و ... گزارش
2 | 0
ایاغی خانه٠١:٤١ - ١٣٩٧/٠١/٢٠مطبخ ، حویج خانه. جایگاه دیگ افزار و آنچه دیگ را برای پختن نیاز است .گزارش
0 | 0
میرداماد٠٠:١٦ - ١٣٩٧/٠١/٢٠میر برهان الدین محمدباقر استرآبادی معروف به �میرداماد�، معلم ثالث و متخلص به اشراق؛ فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته در عصر صفویه و از ارکانِ مکتب فلسفی ا ... گزارش
0 | 0
اتانش١٢:٥٣ - ١٣٩٧/٠١/٠٥درنگریستن ، التفات ، توجهگزارش
7 | 0
گروتمان١١:١٢ - ١٣٩٧/٠١/٠٥گروتمان ( فارسی میانه[۱]:garōdmān؛ اوستایی:garō - nmāna ) که در ثبت پازند به صورت گروتمان نوشته شده است و از دو کلمه گَرو بمعنی �سرود و نیایش� و نمان ... گزارش
5 | 1
هالیکارناس١٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠١/٠٤آرامگاه هالیکارناس هالیکارناس نام یکی از شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر ( آناتولی ) بود که در زمان هخامنشیان شهریار و ساتراپی ایرانی داشت به نام موزول ... گزارش
0 | 0
موزول١٠:٣٦ - ١٣٩٧/٠١/٠٤موزول یا ماسول شهریار و ساتراپی ایرانی بر هالیکارناس از شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر ( آناتولی ) بود که در زمان هخامنشیان به همراه همسر زیبای خود، آ ... گزارش
0 | 0
چمار١٤:٤٠ - ١٣٩٧/٠١/٠٣معنی، یعنی؛ مثلاً �آذر به چمار آتش است�: آذر به معنی آتش است. یا واژه ی جشن از واژه ی "یسنه" اوستایی و "یزشن" پهلوی به چمار ( معنای ) ستایش، نیایش و ... گزارش
28 | 1
خاک پاش٢١:٤٩ - ١٣٩٦/١٢/٠٥یکی از معانی آن، قمارباز چیره دست پاکباخته است . این کلمه با این معنی گویا از فرهنگ ها فوت شده است . سنایی گوید : باد کم کن جان خود را تا توانی همچنا ... گزارش
0 | 0
زنجان٠١:١٢ - ١٣٩٦/١٢/٠١در قبل از اسلام زنگان ( zəngan ) یا زندیگان به معنای منسوب به کتاب زند نام داشته است که پس از استیلای اعراب بنا به ضرورت تلفظ معرب به زنجان تغییر یاف ... گزارش
18 | 1
داش کسن٠١:٠٧ - ١٣٩٦/١٢/٠١�داش کسن� به زبان آذری به معنی �سنگ بُر� است و نام معبدی است که در استان زنجان قرار دارد و جزو آثار تاریخی منحصر به فرد این شهر است . "معبد اژدها" ن ... گزارش
5 | 0
شصت خم١٣:٢١ - ١٣٩٦/١١/٢٢شصت خم : طویل و بلند ، کمندی که بتوان آن را شصت بار حول ساعد و بازو پیچانید و گرد کرد . اسفندیار پور گشتاسب به داشتن این کمند معروف بوده است . فرخی ... گزارش
16 | 1
الهه شعر و ادب١٣:٥٧ - ١٣٩٦/١١/٢١فرشته و الهه ی شعر با نام هایی همچون تابعه ، هوبر ، هوجل ، میوز و دختران خاطره در میان ملل مختلف مشهورند .گزارش
0 | 0
عزیف الجن١٣:٣٩ - ١٣٩٦/١١/٢١صدای جنّ را �عَزیفُ الجنّ� می نامیدند. از اشعار عرب ، که در آن ها صوتِ جنّ وصف شده ، ابیاتی موجود است . ( الحیوان جاحظ )گزارش
0 | 0
مشبع جیعان١٢:٤٣ - ١٣٩٦/١٠/٢٠[ع. ] ( ص. ) سیر شده، و در اصطلاح عروض مترادف با مسبغ و مسبغ است. ( المعجم ) ، جیعان ؛جیاع [ع. ] ( ص. ) ج جائع ، گرسنه ( مسامره ص270 ) ؛مشبع جیعان:سی ... گزارش
0 | 0
یمین غموص١٩:١٥ - ١٣٩٦/٠٩/١٧ترکیب اضافی است مرکب از یمین به معنای سوگند و قسم و حلف و غموص به معنای کذب و دروغ = سوگند دروغ ، سنایی گوید : ( ( خاک بر سر دبیر حضرت را که نداند ... گزارش
0 | 0
مه تینا١٧:٥٦ - ١٣٩٦/٠٩/١٧مه تینا اسم مرکب از مه و تینا ؛مه مخفف ماه و تینا به معنای گل سرخ ؛ ( ( ماه گل سرخ ) ) . نامی دخترانهگزارش
0 | 0
خشکار١٧:٥٢ - ١٣٩٦/٠٩/١٧مرحوم بهار در سبک شناسی جلد دوم می نویسد : ( ( خشکار ، نانی که در وقت پختن آن را خشک کرده باشند. ) )گزارش
0 | 1
خالکی١١:١٤ - ١٣٩٦/٠٩/١٧به معنی خاله بازی و معنای کنایی کارهای حقیر کردن . حدیقه الحقیقه سنایی:"[روح]گاه با امر سوی حق یازد /گاه با خلق خالکی بازد.گزارش
0 | 0
بشریت١١:٤١ - ١٣٩٦/٠٩/٠٦خشم ، انسانیت ، خصوصیت بشری ، خوی بشری ، مرکب از به شر و نشانه ی یت مصدری ؛به شریت به تشدید یا، مجازا به معنای؛ به خشم و غضب شدن . همچنان که در سیاست ... گزارش
5 | 1
حمیم١١:١٤ - ١٣٩٦/٠٩/٠٦با توجه به آیه: لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمیمٍ وَ عَذابٌ أَلیمٌ بِما کانُوا یَکْفُرُون‏. به گوشه ه‏ایی از مجازات های دردناک دوزخیان اشاره کرده، می فرماید ... گزارش
12 | 1
چم کستی٢٢:٣٩ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠چم ( به کسر چ ) به معنای حکمت ، قانون ، آیین ، فرهنگ . کستی ( به ضم کاف و سکون سین ) ( کشتی ) :شال سفید و باریکی که زردشتیان به هنگام انجام مراسم دین ... گزارش
0 | 0
قزلباش٢٢:١١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠فقیر شیرازى در کتاب خرابات از زبان خواجه نظام الملک نقل می کند : سپاس یزدان را در پاس بندگان وى دان، و مرا مانع مباش که در مملکت تو ( قزلباش ) از حمل ... گزارش
2 | 1
معلوفه٢٠:٥٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٧چاق ، پَروار . سَمین. ناصر خسرو در سفرنامه آورده که : ( ( آنجا ( لَحسا ) سگ را فربه کنند همچون گوسپند معلوف، تا از فربهی چنان شود که رفتن نتواند ، بع ... گزارش
5 | 0