منو
مجيد اكبری ناصر

مجيد اكبری ناصر

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
١٠,٢٩٠
لایک
١,٠٥٢
لایک
دیس‌لایک
١١٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٣٣
رتبه کل
درباره‌ی من:

وات‌ها (واکه‌ها و گواکه‌ها)
آ = A a
ای (کوتاه) = I i
او (کوتاه) = U u
اَ = Ǝ ə
اِ (کوتاه) = E e
اُ (کوتاه) = O o
ای (کشیده) = Ī ī
او (کشیده) = Ū ū
اِ (کشیده با یِ گنگ) = Ē ē
اُ(کشیده) = Ō ō
ب = B b
پ = P p
ت = T t
ج = J j
چ = C c
خ = X x
د = D d
ذ = Ƶ ƶ
ر = R r
ز،ض،ظ = Z z
ژ = Ʒ ʒ
س،ص،ث = S s
ش = Ƨ ƨ
غ،ق = Q q
ف = F f
ک = K k
گ = G g
ل = L l
م = M m
ن = N n
و = V v
ه = H h
ی = Y y
و (گنگ) = W w
ع،ء = Ɛ ɛ
آساها(قوانین):
① اگر دو یا چند واکه(aiuəeoīūēō) پشتِ هم بیایند مانند ie ،oi، io،ei، oa ،ao ،ui و... میان آنها تلفظِ (ɛ = ء،ع) بکار برده میشود نمونه:
هسته ای = həstei ، بی آک = biak ، پائیز = paiz و...
② گواکه‌ی‌ w در آغاز واژگان نمی آید و فقط در میانه و پایان واژگان پیش و پس از واکه‌ها بجز گواکه‌ی‌ x پس از آن واوِ بی‌صدا(خو) است. نمونه:
پس از واکه‌ها: جو = jow ، جوین = jowin ، نوروز = nowruz و پس از گوکه‌ی‌ x : خواهر = xwahər ، خواستن = xwastən ، خویش = xwiƨ و...
③ گواکه‌ی‌ ɛ در آغاز واژگان نمی آید و فقط در میانه و پایان واژگان. نمونه: مسئول = məsɛul ، معلوم = məɛlum ، امتناع = emtenaɛ و...

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٢٩٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٣٣
لایک
لایک
١,٠٥٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٤

پاپگ ( papəg ) پگ در پهلوی به آرِش توپ است{ن. ک. به واژه یاب پرتو} فوتبالیست=پاپگباز ( papəgbaz ) ، پاپگنده ( papəgənde ) فوتبال بازی کردن=پاپگیدن ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٣

رخشا ( roxƨa ) در واژه یاب رُخشاره پیشنهاد شده و بجای سینما "رخشار" ولی چون فیلم قطاری از رُخش ( عکس ) است پس برای آسانی با پسوند " ا" واژه ی رُخشا ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

آیوان ( ayvan ) بهره از شماره ی پارسی باستان

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٥

دووان ( duvan ) البته اینرا بگویم که این برابر بیلیون Billion در مقیاس کوچک و برابر میلیارد Milliard در مقیاس بزرگ است. ارزش شماریک 10⁹ , 000, 000, ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٤

تریان ( teriyan ) بهره از ثری ( Ɵeri ) =۳ اوستایی و تری ( teri ) فارسی میانه. ارزش شماریک 10��=1, 000, 000, 000, 000

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.