برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نگین .ع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بگیر،دریافت کن ١٣٩٩/١١/٠٤
|

2 وی یکی از شخصیت های هری پاتر است
جینی فرزند هفتم خانواده ویزلی ها با
موی قرمز آتشین است
ویک سال از هری کوچک تر است
جینی از همان سال اول ...
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

3 اسم نگین رو نمیشه فقط با چند کلمه معنی کرد چون نگین باارزش تر از تمام کلماته
کنار هر کلمه بیاد به اون کلمه ارزش میده
نگین اسم اصیل ایرانیه
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

4 یکی از گروه های چهار گانه هاگوارتز که نمادش گور کن است و رنگ این گروه زرد و مشکی است .
خصلت دانش اموزان این گروه مهربانی و خوشرویی است .
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

5 یکی از گروه های هاگوارتز که نماد ان مار است رنگ این گروه سبز نقره ای است
خصلت دانش اموزان این گروه غرور و اصیل زاده بودن است.
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

6 یکی از گروه های چهارگانه هاگوارتز که نماد این گروه شیر هست و دانش اموزانی که به این گروه راه میابند شجاع وجسور هستند
چون شیر نماد شجاعت است
رن ...
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

7 شخصیت اصلی کتاب های ۱۳ جلدی
نویسنده این کتاب های بی نظیر خانم جی کی رولینگ هستند.
نام کتاب های وی به ترتیب
هری پاتر و سنگ جادو(سنگ قدرت)
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

8 از شخصیت های کتاب تخیلی هری پاتر
وی مدیر مدرسه هاگوارتز است و یکی از قوی ترین جادوگران سفید در دنیای جادوگری
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

9 یکی از شخصیت های کتاب تخیلی هری پاتر نوشته جی کی رولینگ که در جام آتش نامش گفته میشود و یک خبر نگار از روز نامه پیام امروز است .
که با نوشتن خبر ...
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

10 چرخاندن،چرچیدن،اطراف،دور زدن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|