دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٥٣٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٧٠
لایک
لایک
١,٤٨٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

به موقع

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

خودساخته

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٠

گروهی از شرکت های حسابداری بین المللی که با بخش عمده ای از حسابرسی ها برای شرکت های تجاری عمومی مواجه اند

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢

فن آوری های پایان لوله ( منظور، فن آوری های انتهای چرخه است )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

Influencing

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.