مهسا رحیمی

مهسا رحیمی

فهرست جمله های ترجمه شدهchat٢١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢
• I had a long chat with her.
من یک چت طولانی با او داشتم
5 | 1