منو
جعفری

جعفری

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٢,١١٤
لایک
٢١٩
لایک
دیس‌لایک
٣٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٣٥٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,١١٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٣٤٩
لایک
لایک
٢١٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

فزاینده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

تعامل اجتماعی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

احساساتی شدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

پیش از هر چیزی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

مثل روز روشنه. Its plain as day

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.