برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Tom

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اوه خدای من.
به بریتیش هم میشه oh my days
١٣٩٩/١٢/٢٧
|

2 Bro
مخفف brother
١٣٩٩/١٢/٢٦
|

3 sis
مخفف همون sister
١٣٩٩/١٢/٢٦
|

4 Lucky you
Lucky for you
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

5 Lucky you
Lucky for you
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

6 یه منظره زیبا ١٣٩٩/١٢/١٠
|