برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

MahdiZK

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در برخی زبانها، به معنی "اگر" است. ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

2 Rage backwards. Used for talk around parents, cops, etc
for example:
Josh (next to teacher): Oh man where were you last night?
Jerry: Oh dud ...
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

3 User-generated content
محتوای تولیدی کاربران
١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

4 A person who is habitually unsuccessful or unlucky or who is prejudged to be a failure in life, especially one with a defeatist outlook ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

5 پاک باخته ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

6 Exchange-traded products (ETPs) are types of securities that track underlying securities, an index, or other financial instruments. ETPs trade on exc ... ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

7 Middle East Respiratory Syndrome
علائم بیماری تنفسی خاورمیانه
١٣٩٨/١٢/٠٦
|

8 health check up, medical exam ١٣٩٨/١١/١١
|

9 صفحه فرود، نخستین صفحه ای است که بازدیدکنندگان سایت / وبلاگ شما، از طریق آن وارد فضای محتوای شما می‌شوند. هوم پيجِ وبسايت هم نوعي صفحه فرود محسوب مي ... ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

10 برچسب(عکس برگردان) برای قشنگی باتری ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

11 با تقدیم احترامات فائقه ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

12 ارادتمند شما، تصدق شما بشم ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

13 یک شیوه رمزنگاری بر پایه استفاده از کلید رمز و یک رمزگذاری قطعه‌ای متقارن است که در سال ۱۹۹۳ توسط بروس اشنایر طراحی و در بسیاری از مجموعه‌های رمزنگار ... ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

14 Combating the Financing of Terrorism ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

15 گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی ١٣٩٧/٠٣/١٧
|

16 Financial Action Task Force on money laundering ١٣٩٧/٠٣/١٧
|