منو
مهدی خانی فراشبندی

مهدی خانی فراشبندی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٤٩٦
لایک
٦١
لایک
دیس‌لایک
٥٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٣,٨٨٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٩٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣,٨٧٥
لایک
لایک
٦١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

◄نیلوفر به کسر نون و سکون یای مثناة تحتانیه و ضم لام و سـکون واو و فتح فا یرا و مهمله از نیلوپهل هندی است زیرا که نیـل بـ ه زبـان هندی ه ب معنی آب و ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

◄هریسه به فتح ها و کسر را و سکون یای مثناة تحتانیه و فتح سین مهملـه و ها . ماهیت آن : از اغذیه مشهوره اسـت مصـنوع از لحـوم و حبـوب درهم پخته و بهتر ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

سنامکی : افعال و خواص آن : مسهل بلغم و سودا و صفرا و اخلاط سوخته و منقی دماغ و شدیدالغوص به عمق بدن و مقوی آن و جالی جلـد . *اعضاء الراس و الصدر و ا ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

خس به فتح خای معجمه و تشدید سین مهمله به فارسی کاهو و به ترکی خاس نامند. ماهیت آن : نباتی است معروف بستانی و برّی میباشد بستانی دو صنف است یک صنف ب ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

اسطوخودوس ( برگرفته از مخزن الادویه ) . اسطوخودوس گرم و خشک در درجه اول و دوم نیز گفته اند. . اسطوخودوس مصفی روح، جاروب، پاک کننده و منقی مغز است. ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.