دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٢٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٤٤٧
لایک
لایک
٦٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

تمر به فتح تا و سکون میم و را ی مهمله به فارسی خرما و بـ ه هنـدی کهجور و چهارا نامند . ماهیت آن : معروف است و نـر و مـاده مـی باشـد نـر آن طلـع و خ ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

ترنجبین به فتح تا و را ی مهمله و سـکون نـون و فـتح جـیم و کسـر بـا ی موحده و سکون یا ی مثناة تحتانیه و نون . ماهیت آن: شبنمی است که بر خاری که آن ر ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

بیدمشک : بهرامج : ابن سینا می فرماید : از نباتات خوشبو است. خاصیت : مالیدن آب و افشره اش ورم ها را فرو نشاند. سر : شکوفه بیدمشک و بو کردن برگ آن باد ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

خلاف البلخی به فارسی بیدمشک نامند و در شام شاه بید و در روم بهرامج . ماهیت آن: درخت آن شبیه به درخت بید ساده و از آن کوچکتر و بر گ ان از آن نازک تر ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

خمان : آقطی : کشمش کولی به فتح خا و میم و الف و نون لغت نبطی است و به عربی رقعا نامند و به یونانی اقطی . ماهیت آن : دو صنف میباشد کبیر و صغیر . کبیر ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.