برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی علی آبادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آرایه ها جمع آرایه یا تامسون. ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

2 رشغ کوه های آلاداق ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

3 احتمالا خین جوک اشاره دارد به خونی بودن جک یا همان صمغ متمایل به قرمز این گیاه در مناطق شرق کشور و افغانستان از قدیم به عنوان سقز یا آدامس جهت ضدعف ... ١٤٠٠/٠١/٠٦
|