برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مائده کلانتری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مثال و نمونه خیلی واضح و روشن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

2 در معماری: پل حرارتی. وقتی در عایق بندی حرارتی لایه بیرونی و داخلی کامل جدا نشوند، نقاطی که امکان تبادل حرارت باشد پل حرارتی نامیده می شوند ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

3 در معماری: تعریق. تبدیل بخار آب هوا به قطرات آب. مانند عرق کردن شیشه ها در زمستان ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

4 سنگ تیشه ای ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

5 بافت دار کردن سطح سنگ. تیشه ای یا کلنگی کردن سنگ ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

6 خیابان فرعی ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

7 قوس نیم دایره ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

8 قوسی که در بالای نعل درگاه اجرا می شود تا بار کمتری به نعل درگاه وارد شود. ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

9 غلیان. فوران. ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

10 در زمین سرازیری و یا پایین رفتن سطح ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

11 Common bond (با C بزرگ) نوعی چیدمان آجر است برای آجرهای مربعی. در نما به صورت راسته دیده می شود اما برای درگیری با لایه پشتی آجر ها به تناوب کامل و ... ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

12 دفرمه ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

13 آمیختن و ترکیب شدن با چیز (های) دیگری به تناوب ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

14 فنی حرفه ای ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

15 مسکن ارزان قیمت که دولت برای اقشار کم درآمد تهیه می کند. ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

16 گاز سوز ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

17 مجموعه آسانسورها در ساختمانهای بلندمرتبه. ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

18 فلش ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

19 حاذق ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

20 keen follower
طرفدار پر و پا قرص
١٣٩٩/٠٦/١٢
|

21 ارگ کلیسا ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

22 در انگلستان به محوطه هایی مانند پارک و باغ وحش.. گفته می شود. ١٣٩٩/٠٦/١١
|

23 عبور سریع، انتشار با سرعت ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

24 در معماری: طراحی دست آزاد ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

25 اثبات ادعا.
To challenge someone to act on their threat or prove that their claim or boast is true, when one believes they are making a false clai ...
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

26 در معماری: تجسم سه بعدی.
Massing is a term in architecture which refers to the perception of the general shape and form as well as size of a build ...
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

27 در معماری: prairie style یکی از سبکهای فرانک لوید رایت که بر خطوط افقی و کشیدگی افقی تاکید دارد ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

28 وارد کار عملی شوید ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

29 بدون تبعیت از فرم و سبک معینی. فرم آزاد ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

30 یک تکنیک معماری است. قطعات کوچک سنگ یا موزاییک در حین اجرای دیوار داخل ملات فشار داده می شوند. ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

31 درخشان. چشمگیر ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

32 مطالعه در مورد کلیسا
In Christian theology, ecclesiology is the study of the Christian Church, the origins of Christianity, its relationship to Je ...
١٣٩٩/٠٥/١٧
|

33 خرد شدن، تخریب، پاشیدن، به هم خوردن، جدا شدن اجزاء ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

34 mile upon mile
تاکید بر تعداد زیاد.. مایلها
١٣٩٩/٠٥/١١
|

35 مسیر ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

36 low barrel vault به معنی طاق آهنگ کم خیز ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

37 در طول تاریخ، در طول اعصار ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

38 شکل گرفتن، تشکیل شدن (در مورد سنگها در زمین شناسی) ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

39 قیمت معقول و منطقی
١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

40 در معماری به عملیات ساخت سنگهایی گفته می شود که یا بر جستگی هایی نسبت به بندهای عمودی و افقی دارند و یا سطح آنها تیشه ای شده است که بافت آن در تضاد ب ... ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

41 رنگ کرم بژ ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

42 اتاق تشریفات. اتاق بزرگی برای مراسم رسمی و عمومی ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

43 سفال یا آجر خرد شده که به عنوان افزودنی به ملات یا خاک رس اضافه می شود. ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

44 اره مویی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

45 سمباده زدن یا صیقل دادن سطح ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

46 a building material used extensively in the southeastern counties of England—especially East Sussex and Kent—in the 18th and early 19th centuries. Th ... ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

47 برجک دیدبانی در بالا و گوشه های دژ ها که امکان دید و تیر اندازی در همه جهات را دارد. ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

48 متوالی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

49 آگاهانه ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

50 کانال یا شیار باریک در زمین.. کوچکتر از خندق است. ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|