برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین زکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وسیله ای که برای شست و شو دستها یا پاکیزه و منزه کردن بدن استفاده میشود
چیزی است که برای شست و شوی لباس ها هم به کار میرود و معادل انگلیسی آن[Soap ...
١٣٩٩/٠٤/١٦
|