منو
منیره غفرانی

منیره غفرانی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٢٨٤
لایک
٢٥٨
لایک
دیس‌لایک
١٤٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٢٧٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٢٨٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٢٧٩
لایک
لایک
٢٥٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

ضمیر خودآگاه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

همیشگی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

توصیه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

شرایط وخیمی که مدت زمان کوتاهی به طول می انجامد و پس از این مدت، شرایط بهبود می یابد.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

فرصت

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.