برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی رستمی گله دار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 موضعی،ناحیه ای ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

2 آنژین صدری یک سندروم بالینی است که معمولاً به وسیله حملات یا وقوع مکرر درد در قسمت قدامی قفسه سینه مشخص می‌شود. علت آن جریان خون ناکافی در شریان های ... ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

3 تقویت کننده ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

4 سبک زندگی ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

5 نارسایی قلبی ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

6 انجمن قلب آمریکا (AHA) ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

7 غیر اضطراری ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

8 قفسه سینه بشکه ای........در این حالت قطر قدامی_خلفی قفسه سینه افزایش می یابد،این شکل در بین شیرخواران طبیعی دیده می‌شود و اغلب ضمن روند طبیعی پیری و ... ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

9 Intraosseous ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

10 دفیبریلاسیون خارجی خودکار ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|