منو
Lee shin hye

Lee shin hye

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٩,٥٧٠
لایک
٢,٠٣٤
لایک
دیس‌لایک
٣٨٥
دیس‌لایک
رتبه کل
١٧٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٩,٥٧٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٧٦
لایک
لایک
٢,٠٣٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١٢

قسمت پایانی دستگاه تولید مثل عضوی برای رابطه جنسی با مرد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠٦

اون ها کلمه خسته نباشید رو ندارن جاش می گن good job یا nice job

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٩

debris is broken pieces of something big کانون زبان ایران ترم Reach3

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧١

drought: ( n. ) = a long period of too dry weather کانون زبان ایران ترم Reach3 جمله : Plants languished as a result of the drought.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٤

A ditch is a long narrow hole کانون زبان ایران ترم Reach 3

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
After hiking all day we finally reached the uppermost part of the mountain.
دیدگاه
٢٢

بعد از کوه نوردی در طول روز بالاخره به قسمت بالای کوه رسیدیم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
She saddled the horse and mounted it with ease.
دیدگاه
٢٢

او اسبش را زین کرد و با اسودگی بر اسب سوار شد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The racing bikes have narrow saddles.
دیدگاه
٧

دوچرخه های مسابقه دارای زنجیر های باریک هستند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
We're going hiking in the Lake District next weekend.
دیدگاه
٣

ما در اخر هفته در منطقه ی دریاچه پیاده روی می کنیم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
With the death of her mother, she was saddled with the responsibility of taking care of her younger brothers and sisters.
دیدگاه
١٢

با مرگ مادرش ، وظیفه ی مراقبت از برادر و خواهر های کوچک تر را قبول کرد.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.