دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٩,٦٠٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٠٠
لایک
لایک
٢,٠٣٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٩٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
١٥

bye bye, see you soon

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٥

Be careful

دیدگاه
١٥

Almost anytime

دیدگاه
١٦

Allow me

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٣

All day long

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
We're going hiking in the Lake District next weekend.
دیدگاه
٣

ما در اخر هفته در منطقه ی دریاچه پیاده روی می کنیم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
After hiking all day we finally reached the uppermost part of the mountain.
دیدگاه
٢٢

بعد از کوه نوردی در طول روز بالاخره به قسمت بالای کوه رسیدیم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
With the death of her mother, she was saddled with the responsibility of taking care of her younger brothers and sisters.
دیدگاه
١٢

با مرگ مادرش ، وظیفه ی مراقبت از برادر و خواهر های کوچک تر را قبول کرد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She saddled the horse and mounted it with ease.
دیدگاه
٢٢

او اسبش را زین کرد و با اسودگی بر اسب سوار شد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The racing bikes have narrow saddles.
دیدگاه
٧

دوچرخه های مسابقه دارای زنجیر های باریک هستند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.