منو
کوشش

کوشش

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٤,٦١٤
لایک
٤٧٥
لایک
دیس‌لایک
٦٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٨٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٦١٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٨٥
لایک
لایک
٤٧٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٣

برآمدن، معلوم شدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٦

مستمر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٧

آگاه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

فرضی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٦

بلندی های بادگیر ( اثر امیلی برونته )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.