منو
کوهیار عابدینی نسب

کوهیار عابدینی نسب

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٥,٩١١
لایک
٦٢٢
لایک
دیس‌لایک
١٤٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٤٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٩١١
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٤٧
لایک
لایک
٦٢٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧٧

به ضرر با نادیده گرفتن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٣

از شر چیزی خلاص شدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٨

سازگار شدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٦

شوکه کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٦

وقفه

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.