دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٢٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٥٦
لایک
لایک
١,٠٧٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٦١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاه
٢

کنتس

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٢

افسون، فسون، جادو

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦

فسون، سحر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨

نمام

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢

مسرور

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.