دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٢,١٥٣
لایک
لایک
٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
What she said was fair comment .
دیدگاه
١

چیزی که او گفت منصفانه بود.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Peter announced that he had no intention of wasting his time at any university.
دیدگاه
١

پیتر اعلام کرد که قصد ندارد وقت خود را در هیچ دانشگاهی هدر بدهد.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
You're wasting your time and money.
دیدگاه
٢

داری وقت و دولت رو هدر میدید.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
You're wasting your time trying to explain it to him .
دیدگاه

تو داری وقتت رو برای توضیح دادن با اون هدر میدید.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.