دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٣٣٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٩١
لایک
لایک
٩٣٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٢٠٥

معنی : خودروی تازه، خودروی جدید، خودروی نوآورانه، خودروی تازه سازی شده، خودروی مدل جدید. متضاد : خودروی دست دوم

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٧٢٨

خودروی نو ، ماشین نو

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.