منو
کیوان

کیوان

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٦٤
رتبه کل
١٠,٧٥٦
رتبه کل
لایک
٧
لایک
دیس‌لایک
٥
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٠,٥٠٩
لایک
لایک
٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Would you close the window?
دیدگاه
٢

ممکنه پنجره رو ببندید؟

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.