برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کارش

کارش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سوال جواب کردن
استیضاح کردن
بازخواست کردن
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

2 پیش پا افتاده ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

3 1 زخم زبون یا تیکه سنگین
2 حمله/باز ی ناجوانمردانه
(justfriends.ir)
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

4 خط جدا کننده پیشانی و موی سر ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

5 جواب دادن/نتیجه دادن
(justfriends.ir)
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

6 دل پیچه
حالت استفراغ
حالت تهوع در دوران بارداری
(justfriends.ir)
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

7 1-فعل-عاقبت کار به جایی/چیزی ختم شدن(معمولا ناخواسته و ناخوشایند)
2-صفت-کوکی برای اسباب بازی کوکی a wind-up toy و فعل-کوک کردن اسباب بازی و ساعت ک ...
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

8 راه خود را ر فتن (علیرغم مخالفت و خواسته و نفع دیگران)
اهداف خود را دنبال کردن (علیرغم مخالفت و خواسته و نفع دیگران)
به مقصود خود رسیدن(با قانع ...
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

9 راه خودشو میره(علیرغم مخالفت و خواسته و نفع دیگران)
اهداف خودشو دنبال میکنه(علیرغم مخالفت و خواسته و نفع دیگران)
دستیابی به مقصود خود(با قانع ک ...
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

10 1- در محدوده چیزی یا جایی بودن
2- در دایره مسئله ای قرار گرفتن
3-وارد حیطه چیزی شدن
4-محدود به مرزهای جایی/مسئله/موضوعی شدن
(justfriends. ...
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

11 تخمک مردانه
(justfriends.ir)
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

12 متخصص ارتودنسی
متخصص جراحی فک و صورت
(justfriends.ir)
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

13 1- دوشاخه یا سه شاخه یا فیش برق درکل قسمت نری(مخالف مادگی) سیم های برق و صوت و تصویر و غیره
2-سوکت الکتریکی
3-هر جسمی که وارد یک روزنه یا سوراخ ...
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

14 1-یک گزینه قابل انتخاب است
2-یک گزینه یا تصمیم یا طرح قابل بررسی است
3- یک گزینه قابل توجه و قابل بحث است
(justfriends.ir)
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

15 1-
roll یعنی چرخیدن و punch یعنی مشت پس ترجمه تحت اللفظی میشه با مشت ها بچرخ .در واقع اشاره داره به ورزش بوکس که اگر ثابت بایستید حریف مشت های زیا ...
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

16 اگر فعل باشه به معنی عق زدن هست
حالت تهوع داشتن
خود تهوع و استفراغ میشه vomit
(justfriends.ir)
اگر اسم باشه به معنی لطیفه و جوک و کار خند ...
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

17 همان How are you doing?
خال شما چطوره؟
اوضاع چطوره؟
(justfriends .ir)
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

18 بفرما بیا تو
(justfriends.ir)
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

19 همون چی بگم والله خودمون
جوابی ندارم
در اصل این بوده
you got me there
یا
You got me red-handed
در اصل یعنی منو گوشه رینگ گیر آوردی ...
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

20 زنان و زایمان
دکتر زنان و زایمان
ob=obstetrics=زایمان
gyn=gynecology=دانش امراض زنانه
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

21 پوسته
زره
محافظ
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

22 اجتناب کردن
دوری کردن
رعایت فاصله کردن(برای دوری از دردسر)
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

23 قال گذاشته شده(در عروسی و رابطه و ...)
ترک شده
رها شده
پرت شده(مثل زباله)
ول شده
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

24 از لحاظ شغلی
کاری
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

25 پرتوان
قدرتمند
پرقدرت
نیرومند
کاردان
کاربلد
موفق
عالی منصب
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

26 داستان از این قراره ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

27 جون دلم ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

28 دم حجله قال گذاشتن
فرار عروس یا داماد در روز عروسی
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

29 سیل مخالفت و انتقاد را از روی کسی برداشتن
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

30 1 چسبیدن و ول نکردن موضوعی یا ...
بیخیال نشدن
دنباله گرفتن
پی گرفتن
سریش شدن
2 بالاخره گرفتن(فهمیدن) یک موضوع
بالاخره دو هزاری کسی ...
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

31 همراه شدن در انجام کاری ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

32 دور از نظر
کمرنگ
سه بعدی
چشم انداز
Put somthing in perspective=مسئله را کمرنگ وکم اهمیت کردن
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

33 غیب گفتی!
وقتی کسی یک مسئله کاملا بدیهی را بیان کند در جواب او میگوییم Doi
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

34 خبر دادن
اطلاع دادن
مشورت خواستن
نظر خواستن
مدیریت به وسیله
راه انداختن به وسیله
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

35 آسان
راحت
به حالت دستوری معنی سخت نگیر میدهد و جزیی از جمله حذف شده است
easy!=take it easy
کاربرد عامیانه دارد کاربرد رسمی تر آن جمله زی ...
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

36 یک وسیله ورزشی برای تقویت عظلات کشاله ران و پشت ران و بازو.سرچ کنید تو گوگل عکسشم هست
Thigh=ران ،عضله ران ،کشاله ران
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

37 تکمیل
کامل
جامع
تمام
Are you thorough with that? =کارت با اون تمومه؟
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

38 با توجه به ضمیری که همراه آن می آید به صورت زیر معنی میشود.مثال
as luck would have it we...یعنی از شانس ما...
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

39 امکانش هست؟
احیانا
احتمالا
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

40 پیش رانش
پرتاب
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

41 تا حدودی
نه از همه جهات
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

42 مفت خوری کردن
نفقه گرفتن
کمک و پول بلاعوض گرفتن
تلپ شدن سر کسی
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

43 پیرپاتال (very sorry) ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

44 طلبیدن در جمله This moment calls for a drink ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

45 همدردی ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

46 تنهام بزار
دست از سرم بردار
بیخیال من شو
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

47 پیش کسی نگو
راز بمونه
بروز نده
اطلاعات بیرون نده
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

48 رفیق
همدم
دمخور
هم صحبت
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

49 رو به زوال/تباهی/مرگ/میرایی/فساد/خرابی ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

50 درپوش میله ای
شبکه میله ای
نرده
قفس آهنی
سازه میله ای برای نگه داشتن چوب در شومینه
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 border on
• What three oceans border on Canada?
• کدام سه اقیانوس در مجاورت کانادا هستند؟
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

2 border on
• Both republics border on the Black Sea.
• هر دو جمهوری در مجاورت دریای سیاه هستند.
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

3 border on
• They did so for complex reasons that border on the religious, not the ambitious.
• آن ها این کار را به دلایل پیچیده ای انجام دادن که در حیطه ی مذهب جای می گیرد نه جاه طلبی.
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

4 sperm
• Conception occurs when a single sperm fuses with an egg.
• باروری زمانی روی می دهد که یک اسپرم با یک تخمک ترکیب شود.
١٣٩٩/٠٦/٠١
|