برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کامران بهمنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هیبت
ابهت
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

2 تازه دوستی
نودوستی
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

3 خود شیفته ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

4 amphibians
amphibious creatures
١٤٠٠/٠١/٠٢
|

5 ماشین شور
سرویس کار خودرو
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

6 خود آزاری
خود آزمایی
تقلید کارهای خود
١٣٩٩/١٢/١٨
|

7 چاپ سیلک
روشی برای چاپ تصویر با استفاده از پارچه با توری با سوراخ‌های بسیار ریز.
١٣٩٩/١٢/١٦
|

8 خزانه تفنگ ١٣٩٩/١٢/١٥
|

9 پرونده باز
پرونده به سرانجام نرسیده که با اطلاعات جدید احتمال به سرانجام رسیدن دارد
١٣٩٩/١٢/١٥
|

10 Chamber ١٣٩٩/١١/٣٠
|

11 آشکار - بی نیاز به فکر کردن ١٣٩٩/١١/١٤
|

12 جشن پنجاهمین سالگرد مشهور به سالگرد طلایی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

13 کلاهک تصفیه گاز خروجی - ضد گاز اگزوز
کلاهک فیلتر کننده گازهای خروجی از کارخانجات
١٣٩٩/١١/٠١
|

14 عقده های پایه ای در مغز ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

15 قلوه سنگ‌هایی که به شکل جانوران خانگی نقاشی و تزئین می‌شوند. ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

16 چکیده، خلاصه شده
درک و تحلیل یک مطلب
١٣٩٩/١٠/١٧
|

17 cost per mille - cost per thousand
(اصطلاح بازرگانی) هزینه هر هزار آگهی در یک رسانه
(اصطلاح عمومی) هزینه هر هزار واحد
١٣٩٩/١٠/١٤
|

18 سیب زمینی سرخ شده با چاشنی سیر ١٣٩٩/١٠/١٤
|

19 نوشته کادربندی شده
بخش درون کادر
١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

20 تحلیلگر کمیتی ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

21 نو آور، بدعت گزار ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

22 یک بازی تخته ای که �پادشاهی ماجراهای شیرین� The Kingdom of Sweet Adventures نیز نامیده می شود. ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

23 هسته های پایه ای در مغز ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

24 پذیرفتنی اما با یکی دو عیب کوچک ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

25 Protoplanet ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

26 نوعی اسپناچ با برگ های کوچکتر و طعم ملایم تر ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

27 نادان یا به دردنخور
این واژه اصالت عبری دارد
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

28 ضریب ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

29 علاقمند آماتور، اهل سرگرمی ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

30 از پیش آسیاب شده، قبلاً آرد شده ١٣٩٨/١٠/١٣
|

31 پخته و آماده بودن ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

32 چشیدن و بوییدن قهوه
تست عطر و طعم قهوه
١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

33 نوین - نوظهور (به ویژه در هنر) ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

34 نوسیاره ای
مربوط به سیاره در آستانه تشکیل یا تازه تشکیل شده
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

35 خود ایمنی ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

36 1- کالای قابل ارتقا کیفی
2- کالای لوکس و با کیفیت
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

37 پیش فروش کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

38 پس انداز
ذخیره مالی
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

39 برقراری سیستماتیک ارتباط مستقیم خانه به خانه با افراد هنگام کارزارهای انتخاباتی یا برای تبلیغات کالا، به ویژه در دوران پیش از اختراع رسانه های همگانی ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

40 قرعه کشی تبلیغاتی
برنامه ای که در آن برای تبلیغ کالایی از مردم دعوت می شود به رایگان در قرعه کشی شرکت کنند تا توجهشان به آن کالا جلب شود.
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

41 از ریشه فارسی بند و بست به معنی محکم کاری و نگهداری ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

42 حفاظت از یک شخص، ساختمان، یا سازمان در برابر جرم یا حمله
گروه مسئول محافظت از یک شخص، ساختمان یا سازمان
١٣٩٧/٠٤/٣٠
|