منو
کامران بهمنی

کامران بهمنی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١,٥٢٢
لایک
١٥٨
لایک
دیس‌لایک
٢٩
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٧٧٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٢٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٧٧٥
لایک
لایک
١٥٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

پرونده باز پرونده به سرانجام نرسیده که با اطلاعات جدید احتمال به سرانجام رسیدن دارد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

1 - کالای قابل ارتقا کیفی 2 - کالای لوکس و با کیفیت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

علاقمند آماتور، اهل سرگرمی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩

برقراری سیستماتیک ارتباط مستقیم خانه به خانه با افراد هنگام کارزارهای انتخاباتی یا برای تبلیغات کالا، به ویژه در دوران پیش از اختراع رسانه های همگانی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

پس انداز ذخیره مالی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Conscientiousness is expected of a student.
دیدگاه
٠

از یک دانش آموز انتظار پیروی از وجدان می رود.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.