پیشنهاد‌های محمدحسین زارعی (٧)

بازدید
٥٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

درسته که صبی بمعنای کودک ( پسر ) است اما به معنای کودکی است که از طفل سن بیشتری دارد شایدبتوان گفت صبی درحد صغیرممیز است و طفل صغیر غیرممیز ضمنا جناب ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٤

در یک تعهد حداقل دو طرف داریم یک طرف متعهد هست که انجام فعل، ترک فعل یا انتقال مالی رو برعهده میگیره و طرف مقابل او متعهدٌله نام داره. ( تلفظ: moteah ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٨

عاریه در فقه و حقوق یکی از عقود معین است که به موجب آن یک طرف به طرف دیگر اجازه می دهد ( اذن می دهد ) تا از مال او مجاناً استفاده نماید. بعضی از دوس ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٥

ثَمَن[دراصطلاح عمومی]: کلمه عربی است به معنای ارزش و بها که بارها در قرآن نیز تکرار شده بعنوان نمونه عبارت رایج و مشهور ثَمَنِ بَخس که به معنای بهای ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١٠

در اصطلاح علم حقوق ( و فقه ) خرید و فروش را بِیع می گویند و مَبیع ( mabie ) آنچیزی است که فروخته می شود. مثلا من ماشینم را به شما میفروشم در اینجا م ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٩

در عقد بیع ( خرید و فروش ) به آنچه فروخته می شود مَبیع می گویندو به آنچه در عوض مبیع، خریدار می دهد ثَمَن می گویند. مثلا من ماشینی را ازشما500میلیون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

اصحاب دعوی در ترمینولوژی حقوق یعنی مخاطبان جلسه دادرسی و کسانیکه نتیجه دعوی و دادرسی به نفع یاضرر آنهاست و عبارتنداز خوانده، خواهان، ثالث تبعی و ثالث ...