برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نعیم سالارنژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خونسرد بودن ١٣٩٧/١٠/٢١
|

2 اما و آخه نداره ١٣٩٧/١٠/٢١
|

3 حقیقت تلخه ١٣٩٧/١٠/٢١
|

4 معنی اصلی آن بندمیباشد مثلا میگن طرف هیچ جا بند نیست یعنی طرف وله. از لحاظ عقلی ١٣٩٧/١٠/٢١
|

5 فاتحت خوندست ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

6 به خونش تشنه ام ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

7 Police man ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

8 And cache this word come from geo ١٣٩٧/١٠/١٩
|

9 پاورقی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

10 پرخوری کردن ١٣٩٧/١٠/١٩
|

11 انالله و انا الیه راجعون ١٣٩٧/١٠/١٨
|

12 ز دانش دل پیر برنا بود ١٣٩٧/١٠/١٨
|

13 Shriek ١٣٩٧/١٠/١٢
|

14 من که باور نمیکنم ١٣٩٧/١٠/٠٧
|

15 قرار بودن ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

16 چهار چشمی مراقبم ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

17 فرق گذاشتن ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

18 تمایز ایجاد کردن ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

19 در پیشگاه خداوند ١٣٩٧/١٠/٠١
|

20 an egg beater ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

21 ناز کردن ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

22 Siner ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

23 pocket money ١٣٩٧/٠٩/٢١
|