منو
سایقی

سایقی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٧,١٥٠
لایک
١,٢٤٩
لایک
دیس‌لایک
٢,٦٧٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٤٦٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,١٥٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤٦٩
لایک
لایک
١,٢٤٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٦٧٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

یاغیْ کلمه ای ترکی است از مصدر ( یاغماق= ریختن و باریدن و فرود آمدن ) به معنی دشمن و غارتگر که واژه ی یاغما یا یغما هم، هم خانواده همین کلمه س معنی غ ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

یامان: واژه ای ترکی است در معنی "بد و ناروا از هر چیزی" این کلمه مقابل کلمه "یاخشی، یاخچی" در ترکی است که به معنی "خوب و نیکو از هر چیزی" است. منبع: ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
-١١

سراغ یا سراق واژه ای ترکی است مخفف از بن واژه "سورماق=پرسیدن و جویا شدن و پرس و جو کردن" سور = بپرس و جویا شو در زبان ترکی جایگزینی حرف "ق" با "غ، خ ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

همانطور که در فرهنگ معین و فارسی اشاره شده این واژه ترکی است به شکل صحیحِ " اولاق" اما معنی آن خر نیست در ترکی به هر حیوان چهارپای بارکش" اولاق" گفته ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

اُلگو یا olqu واژه ای ترکی از مصدر "اُلماق=شدن" معنی لغوی الگو یعنی "بدان شکل میشود" در صورت ادامه دادن چیزی یا راهی از هر چیز دیگری. برابر فارسی آن ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.