برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جواد یوردشاهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بیماری دیابت:
دیابتیس (دیابیطیس) یا آب خوردن و فوراً ادرار کردن :
دیابتیس کلمه ای یونانی است و نوعی بیماری را گویند که انسان تا آب بنوشد بعد از ...
١٣٩٨/١١/٠٦
|