تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اجزای سخن :نقش دستوری واژگان در قالب جمله ( اسم، فعل، صفت، ضمیر، قید، حرف ربط، معرف اسم ها و حروف اضافه ) در انگلیسی به این دسته بندی ها word types ی ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

Saving your presence بلا نسبت شما Present company excluded بلا نسبت جمع