برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جعفر جعفری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کتابی رمان در دفاع از تولید داخلی ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

2 شخصیت داستان در حال مبارزه با داعش، طالبان و القاعده است. داستانی بسیار زیبا و هبجانی.

١٣٩٨/٠٦/٠١
|

3 کتابی در ژانر دفاع مقدس ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

4 نویسنده ای خوب و مردمی ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

5 شخصیت داستان در حال مبارزه با داعش، طالبان و القاعده است. ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

6 کتابی تخیلی که هدایت، شخصیت داستان با گرگ و کلاغ و دیو و اشباح در دره بی انتها مبارزه می کند. ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

7 کتابی در خصوص دفاع مقدس و جنگ ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

8 سقراط هیچ‌گاه برای نگارش اندیشه‌هایش به خود زحمت نداد. تقریباً هر آنچه امروزه از سقراط می‌دانیم از شاگردش است. او را نخستین شهید علم نمی دانند ، بلک ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

9 صدای بالا و سرعت بالاتر از صوت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

10 نام دخترانه و به معنای ستاره است و نامی بسیار زیبا، اسم دختر من نیز تارا می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

11 در کیش بهدینان به عنوان یکی از ایزدان مقرب است. اون را نباید فرشته وحی نامید، چون زرتشت در دین مزدیسنا از راه خرد و راستی به پیامبری رسید نه از ... ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

12 الهه شکار، مهربانی وزیبایی و همچنین نام دخترانه ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

13 در کرمان به آماس، برآمدگی ،تورم ، لک به ضمه لام گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

14 چندتایی و چقدر ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

15 در کرمان به مارمولک کلپک می گویند ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

16 در کرمان به باجناق همریش می گویند ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

17 ریز به معنی چشمه آب است و سی چشمه آب یعنی سیریز ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|