برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ایمان ترابی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بنظرم این واژه به این شکل بوده:
بی آب ان=بیابان
بی(بدون) آب ان(مکان)=محل بدون آب
١٣٩٩/١٠/١٧
|

2 در اسامی دانشگاهی میتوانیم یک هم وزنی ایجاد کنیم:

پایان نامه

پیشنهاد نامه
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

3 کسی پیشنهاد برابر پارسی برای این واژه دارد؟ ١٣٩٩/٠٨/١٢
|

4 آوایش
دلیل انتخاب این بخاطر هماهنگی لغوی آن با واژه ی نمایش هست.
نمایش=تأتر
آوایش=کنسرت
نماوایش=سینما
١٣٩٩/٠٧/١٤
|

5 نماوایش
نما آوا یِش
زیرا بجز تصویر(نما) ، صدا هم وجود دارد پس باید واژه کلی تر باشد.
و همچنین با واژه نمایش هم یک هماهنگی لغوی داشته باشد ت ...
١٣٩٩/٠٧/١٤
|

6 نماوا
که خلاصه شده و در اصل نما آوا بوده
زیرا تلویزیون فقط تصویر نیست و صدا هم همراهش پخش میشود.
١٣٩٩/٠٧/١٤
|

7 در هندوستان به مراکز ماساژ (مال) میگفتند که فکر میکنم از مصدر پارسی مالیدن بیاید. ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

8 آس ِِ مان
اگر فرض کنیم واژه پاسور به معنی پایین باشد و آسور به معنی بالا باشد
و آس مخفف واژه آسور به معنی بالا باشد
مثلا اگر این فضای بالای ...
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

9 واژه تاریک احتمالا با واژه دارک(dark) انگلیسی هم ریشه باشذ ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

10 احتمالا واژگان زیر بوده بمرور زمان و برای راحتی تلفظ به صورت داور درآمده است:

داد گر=دادگر

یا

داد ور=داور
١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

11 دقت کنید شماره های پارسی حتما ریشه و فلسفه ای پشتشان دارد که ما باید به آن پی ببریم.
اعداد بعد از ده چگونه گفته میشوند؟
ده،یازده،دوازده،سیزده،چ ...
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

12 (آپا) اگر به معنی بالا باشد، با واژه ی انگلیسی( آپ-up) میتوان نتیجه گرفت که هم ریشه اند و جزو واژگان هندواروپایی هستند.
ولی از آن طرف واژه هایی م ...
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|