منو
ایما محسنی

ایما محسنی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٦٠
رتبه کل
١٠,٠٨٤
رتبه کل
لایک
٦
لایک
دیس‌لایک
٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩,٩٧٥
لایک
لایک
٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاه
٤

بدون اینکه هیچ نشانی از ( اینکه چه اتفاقی براش افتاده ) خودش باقی بذاره ناپدید شد

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
We are certain that he will get over his illness.
دیدگاه
٢

ما مطمئن هستیم که او بر بیماری اش غلبه خواهد کرد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.