دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٢,٦٠٥
لایک
لایک
٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
٤

بدون اینکه هیچ نشانی از ( اینکه چه اتفاقی براش افتاده ) خودش باقی بذاره ناپدید شد

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
We are certain that he will get over his illness.
دیدگاه
٢

ما مطمئن هستیم که او بر بیماری اش غلبه خواهد کرد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.