Il Duce

Il Duce

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهincest١٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦تبارآمیزیگزارش
14 | 0
asexual١٨:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦این واژه تنها در زیست شناسی کاربرد دارد. آدمی و حیوان تنها به علت مشکلات فیزیولوژیکی یا اختلالات روانی ممکن است میل به جنس مخالف را از دست بدهند. ل ... گزارش
21 | 3
executioner wasp١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٢زنبور جلاد نوعی زنبور بی عسل از زیرخانواده ی زنبورهای دشتی که بومی مناطق نوگرمسیر می باشد و دردناک ترین نیش را میان پرده بالان دارا هستند.گزارش
0 | 0
yellow jacket١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٢هر گونه زنبور بی عسل که نقش سیاه و سفید دارد.گزارش
0 | 0
insecticide١٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/١١پیف پاف ( اصطلاح )گزارش
5 | 0
wildebeest٢٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩نره خرگزارش
0 | 1
almighty dollar٢٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨در لغت: دلار توانای مطلق. مفهوم: پول حلال تمام مشکلات است. معمولن برای به سخره گرفتن سرمایه داری ویا خود وابستگی انسان ها به مادیات استفاده می شود.گزارش
0 | 0
geiger counter١٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨دزیمترگزارش
2 | 1
floccinaucinihilipilification٠٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨عمل کم اهمیت یا بی ارزش خواندن چیزیگزارش
12 | 1
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis٠٤:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨سینه پهلوی مرتبط با استنشاق ذرات فراریز آتشفشانی اعم از سیلیکات فرابکر یا گرد کوارتز که در معدن چیان دیده می شود.گزارش
12 | 1
uncouth٠٤:٤٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨نخراشیده، نپخته، زننده، رفتار گستاخانه آمیخته با القای حس انزجارگزارش
5 | 0
rape٠٤:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨بهره جویی جنسی بدون کسب اجازهگزارش
16 | 0
chutzpah٠٤:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨رفتار نامعمول و شوکه کننده شامل رفتار های پرخطر و پرریسک بدون احساس گناهگزارش
0 | 0
stoush٠٤:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨مرافعه، دعوا، درگیری فیزیکی ( در گویش استرالیایی استفاده می شود )گزارش
0 | 0
gladiatorial٠٤:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨اشاره به نبردی خشونت بار که تنها یک برنده داردگزارش
2 | 0
hoarder٠٤:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨آشغال جمع کنگزارش
9 | 0
velation٠٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨فرآیند تشکیل غشاءگزارش
2 | 1
fortuna٠٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨بخت و اقبال ( لاتین )گزارش
5 | 0
hijiri calendar٠٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨تقویم هجری قمری ( کامپیوتر )گزارش
0 | 0
hijabis٠٤:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨حجاب پوشانگزارش
5 | 1
hyper٠٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨پیشوندی در پزشکی به معنای "فراتر از حد معمول"گزارش
7 | 0
hypo٠٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨پیشوندی در پزشکی به معنای "کمتر از حد معمول"گزارش
5 | 0
tfw٠٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨( . That Feeling when ( abbr معمولن در متون اینترنتی پیش از شرح واقعه ای که شخص را رنجانیده است استفاده می شود. معادل آن در فضای مجازی فارسی زبان "و ... گزارش
5 | 0
social anxiety٠٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨اضطرابی که بر اثر هراس از حظور در موقعیت های اجتماعی یا هنگام حظور در خود موقعیت، بیمار را آزار می دهد.گزارش
5 | 0
awkward silence٠٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨سکوت عذاب دهنده؛ موقعیتی که دو یا چند شخص سکوتی طولانی مدت و عذاب دهنده را تجربه می کنند.گزارش
18 | 1
juvenoia٠٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨هراس نسل پیشین از نسل های پس از خود که با حس انزجار همراه می باشد. در پرتغالی نیز به معنای جوانی می باشد.گزارش
0 | 0
pre cum٠٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨مذیگزارش
5 | 0
hodgepodge٠٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨شلم شوربا، آش شله قلمکار، هشلهف، چرند و پرند، ترکیب نامرغوب، اجق وجق، خزعبلاتگزارش
0 | 0
seven deadly sins٠٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨Seven of most destructive and un - repentable sins ( christianity ) which include: "Envy, Wrath, Pride, Gluttony, Greed, Lust, and finally Sloth. " ه ... گزارش
0 | 0
envy٠٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨حسدگزارش
2 | 2
thanos٠١:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨لقب و نام خانوادگی مردانه یونانی به معنای شکست ناپذیر، ( مخفف Athanasios )گزارش
2 | 0
cenacle٠٠:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨میزگرد، جامعه ای از افراد که تبادل نظر می کنندگزارش
0 | 0
pretzel٠٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨چوب شور آلمانیگزارش
0 | 0
QWERTY٠٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨صفحه کلید استانداردگزارش
18 | 0
gigolo٠٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨زاخارگزارش
2 | 1
ابوالهول٠٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨در لغت به معنای پدر ترس و در اصطلاح به معنای فردی بی مصرف می باشد.گزارش
2 | 0
hotchpotch٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧شلم شورباگزارش
5 | 0
limited slip differential٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧دیفرانسیل لغزش کران مند گونه ای دیفرانسیل است که به دو محور خروجی توانایی گردش در تندی های مختلف را همزمان با کران مند کردن بیشینه ی تفاوت گردش دو مح ... گزارش
0 | 0
lsd٢٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧( . Limited Slip Differential ( abbvگزارش
0 | 0
lsd٢٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧( . Local Sidereal Time ( abbvگزارش
0 | 0
pergo٢٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧از اولین تولیدکنندگان چوبینه ی پلاستیکی ( لمینت ) ، اشتباه مصطلح به عنوان مترادف لمینت.گزارش
0 | 0
لمینت٢٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧چوبیانه ی پلاستیکی، کفپوش پلاستیکی طرح چوب.گزارش
0 | 1
nacho٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧مخفف ایگناسیو ( Ignacio ) نام مردانه ی اسپانیایی به معنای: "پرتوهای خورشید، آتش، آذر، نور ویا روشنایی" که ریشه در زبان لاتین دارد ( Egnātĭus ) .گزارش
0 | 1
مسهل٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧ملینگزارش
0 | 1
ملین٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧مسهلگزارش
0 | 1
hard liquor٢٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧نوشیدنی الکلی حاصل از تقطیر "سبزیجات، میوه و یا دانه "های تخمیر شده که حداقل حاوی ۲۲. ۵٪ اتانول می باشند.گزارش
2 | 0
liquor٢٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧عرق میوهگزارش
5 | 1
vin number٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧شیوه ی اشتباه بیان VIN به معنای Vehicle Identification Number ( شماره ی شناسایی خودرو ) .گزارش
0 | 0
the holy trinity٢٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧تثلیث مقدس ( سه جلوه ی خداوند از دیدگاه مسیحیت که عبارت اند از: "پدر"، "پسر" و "روح القدوس" )گزارش
5 | 0
zog٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧( . Zionist Occupation Government ( abbr مخفف: "رژیم غاصب صهیونیستی"گزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهhotchpotch٢٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧
• They are all a hotchpotch of greatness and littleness, of virtue and vice, of nobility and baseness.
همه شان تلفیق درهمی از بزرگی و کوچکی، پرهیزگاری و گناه و نجابت وفرومایگی هستند
0 | 0
sand paper٢٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧
• Rub the surface with sandpaper before painting.
سطح [دیوار] را پیش از نقاشی سنباده بزنید
0 | 0
incorporate٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧
• I'll incorporate your suggestions into my report.
پیشنهادات شما را ضمیمه ی گزارشم خواهم کرد.
14 | 1