منو
Il Duce

Il Duce

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣,١١٠
لایک
٣٤٢
لایک
دیس‌لایک
١٥٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٩٩٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,١١٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩٩٩
لایک
لایک
٣٤٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٥٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣١

دست انداختن، ایسگا ( ایستگاه ) گرفتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

قلدر، زورگو، قلچماق، اصلاحی عامی به معنای مردی جذاب یا موفق ( به لحاظ جنسی ) ، آلفا منبع:Urban Dictionary

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

آشغال جمع کن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

این واژه تنها در زیست شناسی کاربرد دارد. آدمی و حیوان تنها به علت مشکلات فیزیولوژیکی یا اختلالات روانی ممکن است میل به جنس مخالف را از دست بدهند. ل ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

بهره جویی جنسی بدون کسب اجازه

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I'll incorporate your suggestions into my report.
دیدگاه
٨

پیشنهادات شما را ضمیمه ی گزارشم خواهم کرد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Rub the surface with sandpaper before painting.
دیدگاه
٠

سطح [دیوار] را پیش از نقاشی سنباده بزنید

تاریخ
٣ سال پیش
متن
They are all a hotchpotch of greatness and littleness, of virtue and vice, of nobility and baseness.
دیدگاه
٠

همه شان تلفیق درهمی از بزرگی و کوچکی، پرهیزگاری و گناه و نجابت وفرومایگی هستند

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.