برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا کوچکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Realize در متون آمریکن و کانادایی کاربرد داره
Realise در متون بریتیش و استرالیایی و نیوزیلند کاربرد داره

هر دو به یک معنا فقط با تلفظ های م ...
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

2 تفاوت های مهمی که بین دو چیز یا ایده و عقاید دو گروهی از افراد وجود داره ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

3 تلویزیون کابلی نوعی سیستم توزیع برنامه های تلویزیونی که با دریافت سیگنالهای تمام ایستگاههای محلی و تعداد ی ایستگاه راه دور توسط آنتهای قوی و واقع در ... ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

4 کود طبیعی یا شیمیایی
تفاوت:
Fertilizer آمریکن
Fertiliser بریتیش
١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

5 در بعضی موارد معنی "استخدام شدن" میده ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

6 مورچه خور خاردار هست،که از جانوران بومی استرالیا هست و از بازماندگان پستانداران تخم گذار ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

7 عقربه ای ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

8 به معنی extremely هم هست،یعنی خیلی یا بشدت

مثلا:
When I was a teenager,I was painfully shy
زمانی که یک نوجوان بودم،بشدت خجالتی بودم
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

9 کارهایی که فرد برای نشون دادن شایستگی هایش در زمینه ی خاصی انجام میدهد

مثال: آهنگ million years ago از Adele :

To earn my stripes I'd h ...
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

10 area of specialization:حوزه ی تخصص ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

11 تخصص ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

12 در روابط اجتماعی به معنی: معاشرت
به معنی: communication - have a relationship
١٣٩٩/٠١/٣١
|