برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین رازانی

حسین رازانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بازی به راه انداخته شده(داستان ساختگی) ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

2 به ندرت معنی بخت و اقبال(شانس) هم میده ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

3 عطار - گیاه فروش - جناب عطار ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

4 ماشین کاری CNC، ماشین CNC ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

5 ماشین کاری CNC، ماشین CNC ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

6 مونتاژ شده، نصب شده، جمع آوری شده ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

7 کسی که با گشت و گذار و کوچ و ... مخالف است ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

8 طبقه بندی شده - دسته بندی شده ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

9 باور و عقیده عمومی - دیدگاه ١٣٩٩/١٢/٠٦
|