حسین فلاحی

حسین فلاحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمذبور٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢مزبور =مذبور=مذکورگزارش
0 | 1
مانحن فیه٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٦آنچه ما الان داریم در موردش صحبت می کنیمگزارش
5 | 0
تصریح٠١:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٤تصریح از ص ر ح آشکار . . . صراحتاگزارش
7 | 0
ملائت٠٢:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/١٨دارای مال . دارا . توانا ( مالی )گزارش
7 | 0
مناط حکم٠٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦مناط حکم ، علت حکم علت و منشاء وضع یک قانون ، در حقوق جدید مناط استعمال می شود.گزارش
0 | 0
رفیق١٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥یا خدا اصل رفیق یعنی خود خدا توی تنهایی و درجمع اونی که رفیق و یار ماست خداست . دست مارا میگیره بدون آنکه منتی بذاره و منتظر جبران باشه بدون اینکه ... گزارش
9 | 1
میراندا١٨:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥قانون میراندا ( شخصی شده ) یا خدا اصل رفیق یعنی خود خدا توی تنهایی و درجمع اونی که رفیق و یار ماست خداست . دست مارا میگیره بدون آنکه منتی بذاره ... گزارش
0 | 1
میراندا٠٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥‏“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you ... گزارش
0 | 1
اصالت عدم اشتراک٠٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤اصالت عدم اشتراک، از اصول لفظی است و کاربرد آن در جایی است که لفظی برای معنایی وضع شده و در معنای دیگری هم استعمال می شود، به گونه ای که احتمال داد ... گزارش
0 | 0
اطراد١٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣شیوع استعمال لفظ در مصادیق داراى ملاک استعمال اطّراد، از علائم حقیقت بوده و در لغت، به معناى شیوع و در اصطلاح، به معناى شیوع استعمال لفظ در معنایى خ ... گزارش
5 | 0
تنافی١٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣بعبارت ساده دو پادشاه در یک اقلیم نگنجندگزارش
12 | 0
لزوم بین بالمعنی الاخص١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣لزوم بیّن بالمعنی الاخص ؛ یعنی به محض تصور لفظ، معنا نیز بدون نیاز به قرار دادن واسطه دیگری به ذهن آیدگزارش
0 | 0
تحریر ترکه١٦:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠١تحریر ترکه چیست؟ تحریر ترکه فهرست کردن کلیه اموال و دیون متوفی در حضور وراث، نمایندگان قانونی آن ها، وصی و طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع است. طبق قانون ... گزارش
5 | 0
مستودع٢١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠در عقد ودیعه بعبارتی امانتدار را گویندگزارش
14 | 0
طلق٢٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩طلق چیست؟ طلق به مالی گفته می شود که مالک آن می تواند هر نوع تصرفی مانند فروش، اجاره، عاریه دادن و بخشیدن را نسبت به دارایی خود داشته باشد. بعبارتی ... گزارش
2 | 0
اصل لزوم٠١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩اصل لزوم در اصطلاح حقوقی به این معنا است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ض ... گزارش
2 | 0
تسلیط٠١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است . تسلیط در اصطلاح فقه در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختی ... گزارش
18 | 0
ارتکاز١٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨ارتکاز عبارت است از رسوخ مفهومی خاص در ذهن گروهی یا اکثر و یا همه مردم مانند ارتکاز محترم بودن قرآن و کعبه نزد مسلمانان و ارتکاز حرمت داشتن امامان م ... گزارش
12 | 0
شرط بنایی١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨شرط تبانی یا بنایی شرطی است که قبل از عقد، طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع می کنند ولی در متن عقد بدان تصریح نمی شود. تحقیق ... گزارش
0 | 0
ملیء١٦:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨مَلِیء، ثروتمند، توانگر، مقتدر ( جمع: مِلاء، اَملِئاء، مُلأَاء ) ،گزارش
5 | 0
ایلا١٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧ایلا آن است که مردی قسم بخورد که با زن خود نزدیکی نکند و در آن صورت چهار ماه مهلت دارد که کفاره بدهد و رجوع به زن خود کند وگرنه زن حق دارد شکایت کند ... گزارش
2 | 1
اخذ بالسوم١٦:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧کسی که کالا را از دست فروشنده یا از بساط فروش یا دکان او برمی‏دارد و در اختیار خود برای وارسی و تصمیم‏گیری می‏گیرد تا بعدا وارد مذاکره برای خرید آن ش ... گزارش
5 | 0
منتفع١٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧منتفع کسی که ازکاری یاچیزی نفع وفایده ببرد مثال علی از ماشین من منتفع شده یعنی استفاده کرده سود برده بهرمند شدهگزارش
2 | 0
مضاربه١٥:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧قرارداد یا عقدی که در آن یک طرف معامله مال خود را به دیگری می سپارد تا با آن تجارت کند و سود را به نسبت معلوم تقسیم کنند. زیان برعهدۀ صاحب مال است. ... گزارش
28 | 1
ید١٥:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧در قانون مدنی ایران از ید بعنوان �تصرف� یاد می شودو به عنوان اماره تصرف شناخته شده است؛ و آن را هم در اعیان و هم در منافع و هم در حقوق جاری و حاکم دا ... گزارش
7 | 1
مهایات٠١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧تقسیم منافع مال مشترک به حسب اجزاء تقسیم حق استفادهگزارش
0 | 0
سالبه به انتفاء موضوع٠١:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧وقتی تاریخ حدوث یکی از دو امر معلوم و تاریخ دیگری مجهول است . در این مورد با اعمال اصل تاخر حادث میگوییم آن امری که تاریخ حدوث آن مجهول است بعد از ا ... گزارش
0 | 1
سالبه به انتفاء موضوع٠١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧، فرض کنید شما دو بچه دارید و هر دو هم مذکرند ، پسرانی رشید که زبانزد عام . خاص اند ، روزی تلفن زنگ می زند و از شما تعیین وقتی برای خواستگاری می خواه ... گزارش
5 | 1
تصرف حقوقی٠٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧عمل حقوقی است که یکی از منشأ های ایجاد تعهد بوده و فرد در آن با اراده خود ، خودش را متعهد می کند تا کاری را انجام دهد . مثلا بستن قرارداد اجاره یک عم ... گزارش
0 | 0
مباحات٠٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧اموالی است که بعنوان مالکیت در اختیار هیچ مقامی نباشد. مباحات اموالی را گویند که مالک ندارد و هرکس میتواند طبق مقررات مربوطه به هر قسم آنها را تمل ... گزارش
18 | 1
اشاعه٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧به مال یا حقّی که چند مالک یا صاحب حق در تمام آن به طور مشاع سهیم باشند، مال یا حق مشاع ( مقابل مفروز ) گفته می شود. بعبارتی دیگر انتشار سهم هر یک ... گزارش
14 | 1
عقد رضایی٢٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦عقد رضایی کافی است که دو نفر برای انعقاد عقدی راضی باشند عقد بین آنها واقع شده است . این دسته از عقود ، عقد رضایی هستند . عقد رضایی ، عقدی است که ... گزارش
2 | 0
موضوعیت١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥موضوعیت در مقابل طریقیت است . هدفی داریم میخوایم بهش برسیم اگه راه و وسیله خاصی واسه رسیدن به هدف مورد نظر باشه {میشه موضوعیت } و به هر وسیله و راه ... گزارش
34 | 1
متعامل٠١:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥در معامله دو طرف داریم فروشنده و خریدار . به هر کدام از انها متعامل گویندگزارش
0 | 1
ضمان عهده٠٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥ضمان ثمن برای مشتری از جانب بایع بدین معنی که شخص التزام دهد در صورتی که مبیع مستحق للغیر ( ملک غیر ) باشد و به طور کلی هرگاه بطلان بیع به هر علتی ظا ... گزارش
5 | 0
غرما٢٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤ در اصطلاح حقوقی به معنی بستانکاران عنوان گردیده است و بیشتر به بستانکاران ورشکسته و مفلس اطلاق میگردد.گزارش
57 | 0
اجل١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤میتوان گفت: سررسید مقرر برای انجام تعهد و یا پرداخت دین و اتمام مسؤولیت را اجل گویند.گزارش
2 | 1
شرط صفت١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣شرط صفت را قانون مدنی در ماده ۲۳۴ چنین تعریف می کند: �شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله� بنابراین شرط صفت را به زبان ساده ... گزارش
2 | 0
علقه زوجیت١٨:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣به ارتباط. محبت . دوست داشتن وعلاقه قلبی بین افراد گفته می شود . وبه تعبیر دیگه این شدت علاقه یاعلقه یه نوعی وابستگی هم میارهگزارش
7 | 0