برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسنا نورا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 واژه و اسم حسنا در واقع معنی پاک و نیکو را داراست.

و در قران هم بکار برده شده است و طبق این ایه:
و قولوا لناس حسنا
و بفرما یید که به مرد ...
١٣٩٦/٠٥/١٥
|