برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هومن خدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سلام من میخوام از طریق مدرک تحصیلی بیام اکوادر اینجا کارهام رو کردم اونجا گسی هست برای اداره مهاجرت کمکم کنه ١٣٩٧/٠٦/٠١
|